Jarní grilování

Grilování buřtů, čarodějnicé kostýmy a o dobrou zábavu měli postaráno uživatelé pečovatelské služby a Denního stacionáře Meduňka, při jarním grilování v den "pálení čarodějnic". K vydařené akci přispělo i slunečné počasí, které všem zúčastněným umožnilo prožít krásný poslední dubnový den.

detail

Získání finančního daru

Studenti IV. ročníku Gymnázia v Novém Boru vybrali v rámci dražby na svém maturitním plese finanční hotovost, kterou předali naší organizaci jako dar na pořádání kulturně společenských akcí pro uživatele sociálních služeb. Velmi si ceníme toho, že se studenti rozhodli využít výtěžek dražby ve prospěch našich uživatelů.

detail

Maškarní

Maškarní veselí  si dne 2.3. užili uživatelé pečovatelské služby a Denního stacionáře Meduňka. V domě s pečovatelskou službou Špálova, pro ně přichystaly pracovnice pečovatelské služby pohoštění, tombolu, reprodukovanou hudbu a  ve vyzdobené společenské místnosti došlo i na tanec. Všichni zúčastnění si akci užili a odnesli si pěkný zážitek.

detail