Výlet do Liberce

Dne 20.5. se uskutečnil výlet uživatelů pečovatelské služby a denního stacionáře do IQlandie v Liberci, kde  si naši uživatelé za doprovodu pečovatelů  prohlédli zajímavé expozice, včetně návštěvy Planetária. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na oběd v Pivovaru Cvikov. Doprava byla zajištěna nízkopodlažním autobusem, který umožnil přepravu i uživatelů upoutaných na invalidní vozík. Výlet byl realizován díky finančnímu daru od  firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., které tímto děkujeme.

detail

Přednáška o telekomunikačních službách

27. dubna od 13.00 hod. se uskuteční v společenské místnosti DPS Žižkova 159 přednáška zaměřená na téma týkající se telekomunikačních služeb - jak ušetřit a vybrat si správného operátora, na co si dát pozor při uzavírání smlouvy, "šmejdi" v telekomunikačních službách atd. Přednášku organizujeme ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem.

detail

Prodloužení provozní doby pečovatelské služby

S účinností od 18. dubna 2016 dochází k prodloužení provozní doby pečovatelské služby do 20:00 hod. 

detail