Setkání uživatelů pečovatelských služeb

Dne 21.11. od 14:00 hod. ve společenské místnosti DPS Žižkova 159, proběhne  kulturně společenská akce "Setkání uživatelů pečovatelských služeb" z Nového Boru, Cvikova a Kamenického Šenova.  Na programu bude živá hudba k poslechu a tanci, vystoupení dětí ze ZUŠ Nový Bor. Akce se koná za finančního přispění Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

detail

Hledají se dobrovolníci - máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte?

Dobrovolnické centrum Adra, o.p.s., hledá dobrovolníky k uživatelům pečovatelské služby žijícím v domech s pečovatelskou službou i ve svých domácnostech v Novém Boru. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahů se seniory (komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky apod.). V případě zájmu se můžete přihlásit telefonicky na tel. 777 088 871, nebo e-mail: petr.maska@adra.cz

detail

Den otevřených dveří Denního stacionáře Meduňka

Dne 10.10. od 13 do 18 hod. si budou moci návštěvníci prohlédnout Denní stacionář Meduňka a seznámit se s jeho aktivitami. 

detail