Získání finančního daru

Studenti IV. ročníku Gymnázia v Novém Boru vybrali v rámci dražby na svém maturitním plese finanční hotovost, kterou předali naší organizaci jako dar na pořádání kulturně společenských akcí pro uživatele sociálních služeb. Velmi si ceníme toho, že se studenti rozhodli využít výtěžek dražby ve prospěch našich uživatelů.

detail

Maškarní

Maškarní veselí  si dne 2.3. užili uživatelé pečovatelské služby a Denního stacionáře Meduňka. V domě s pečovatelskou službou Špálova, pro ně přichystaly pracovnice pečovatelské služby pohoštění, tombolu, reprodukovanou hudbu a  ve vyzdobené společenské místnosti došlo i na tanec. Všichni zúčastnění si akci užili a odnesli si pěkný zážitek.

detail

Výlet do Liberce

6.12. se uskuteční výlet pro uživatele pečovatelské služby a denního stacionáře do Botanické zahrady a na vánoční trhy v Liberci. Na zpáteční cestě bude zajištěn oběd v Pivovaru Cvikov. Výlet je realizován díky finančnímu daru získaného od firmy  dm drogerie markt s.r.o. v rámci projektu {SPOLEČNĚ}.

detail