Výlet do Liberce

6.12. se uskuteční výlet pro uživatele pečovatelské služby a denního stacionáře do Botanické zahrady a na vánoční trhy v Liberci. Na zpáteční cestě bude zajištěn oběd v Pivovaru Cvikov. Výlet je realizován díky finančnímu daru získaného od firmy  dm drogerie markt s.r.o. v rámci projektu {SPOLEČNĚ}.

detail

Projekt {SPOLEČNĚ}

Finanční dar 40.000,-Kč obdržela naše organizace Sociální služby města Nový Bor, v rámci projektu {SPOLEČNĚ}, realizovaném firmou dm drogerie markt s.r.o.  Smyslem iniciativy je podpora obecně prospěšných projektů, které pomáhají potřebným lidem. Díky finančnímu daru bude uspořádán výlet pro uživatele našich sociálních služeb do Botanické zahrady a na vánoční trh v Liberci, v jednotlivých domech s pečovatelskou službou a Denním stacionáři Meduňka proběhne adventní posezení s pohoštěním a doprovodným programem, pro potřeby organizace bude zakoupena multifunkční tiskárna. Velmi si ceníme společenské zodpovědnosti firem jako je dm drogerie markt s.r.o. a děkujeme za poskytnutí finančního daru.

detail

Ocenění Pečovatelka roku Libereckého kraje

Ocenění Pečovatelka roku Libereckého kraje získala naše kolegyně paní Lenka Roučová.  Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo dne 2.10. v libereckém Domě kultury. Nejlepším pečovatelkám poděkovala za jejich práci vedle hejtmana Martina Půty a náměstka Pavla Svobody také statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. Jejich přínos pro společnost vyzdvihla i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. V rámci dne otevřených dveří našeho Denního stacoináře Meduňka konaného 5.10., popřáli paní Lence Roučové k získanému ocenění i paní místostarostka města Nový Bor ing. Stanislava Silná a starosta Mgr. Jaromír Dvořák. Gratulujeme! 

detail