Ocenění Pečovatelka roku Libereckého kraje

Ocenění Pečovatelka roku Libereckého kraje získala naše kolegyně paní Lenka Roučová.  Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo dne 2.10. v libereckém Domě kultury. Nejlepším pečovatelkám poděkovala za jejich práci vedle hejtmana Martina Půty a náměstka Pavla Svobody také statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. Jejich přínos pro společnost vyzdvihla i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. V rámci dne otevřených dveří našeho Denního stacoináře Meduňka konaného 5.10., popřáli paní Lence Roučové k získanému ocenění i paní místostarostka města Nový Bor ing. Stanislava Silná a starosta Mgr. Jaromír Dvořák. Gratulujeme! 

detail

Den otevřených dveří Denního stacionáře Meduňka

Dne 5.10. od 13.00 hod. do 18.00 hod., se uskuteční Den otevřených dveří Denního stacionáře Meduňka, Žižkova 159, Nový Bor. Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory zařízení a seznámit se s poskytováním této sociální služby určené seniorům se sníženou soběstačností a osobám se zdravotním postižením. Den otevřených dveří se uskuteční v rámci celorepublikové akce Týden sociálních služeb ČR. V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb, tento proces dále pokračuje. Cílem této akce je upozornit širokou veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů a uživatelů těchto služeb.

detail

Dovážka oběda od čtyř dodavatelů

Z několika druhů jídel od čtyř dodavatelů si mohou vybírat uživatelé pečovatelské služby, kteří využívají dovážku nebo donášku oběda. 

detail